Wushu Tao

Details of a form of Qi Gong
Qi Gong - Healing Dance
According to the teaching of Master YUAN Hong Hai

dà wǔ
大舞

http://www.wushu-tao.com