Wushu Tao

Details of a form of Tai Chi Chuan
Tai Chi Chuan - Bare hand - 8 Form - Yang style
According to the teaching of Master YUAN Hong Hai

bā shì
八式

http://www.wushu-tao.com